ZASADY LOTERII
 

Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do loterii: 14.11.2022-2.01.2023 r. Loteria promocyjna skierowana do osób, które ukończyły 18 lat. Organizator: First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII„KUP ZIARNA JACOBS I GRAJ O EKSPRES PHILIPS - EDYCJA 2022" ZAKOŃCZYŁ SIĘ 2 STYCZNIA 2023 R. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

 

 

NAGRODY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASZ PYTANIE

DOTYCZĄCE LOTERII?

 

Napisz do nas na adres:

loteriajacobs@1stline.pl